Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników bloga CAD23D.pl (zwany dalej „Blogiem”). Blog prowadzony jest przez [Twoje Imię/Nazwisko/Firmę] z siedzibą pod adresem [Adres].

 2. Rodzaje Danych Osobowych

  2.1. Podczas korzystania z Bloga, możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

  • Adres e-mail (przy dodawaniu komentarzy lub subskrypcji newslettera).
  • Dane zbierane za pomocą plików cookies (patrz sekcja 4).
 3. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych

  3.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Bloga oraz w celach statystycznych i analizy ruchu na stronie.

  3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, wyrażona poprzez akceptację Polityki.

 4. Pliki Cookies

  4.1. Blog używa plików cookies w celu zbierania informacji o użytkownikach, ich preferencjach i zachowaniach na stronie.

  4.2. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej. Może również odrzucić pliki cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność Bloga.

 5. Dostęp do Danych Osobowych

  5.1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz osoby obsługujące technicznie Bloga.

  5.2. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 6. Ochrona Danych Osobowych

  6.1. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

 7. Prawa Użytkowników

  7.1. Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

  7.2. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 8. Kontakt

  8.1. W sprawach związanych z danymi osobowymi oraz w celu realizacji praw użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@cad23d.pl.

  8.2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na Blogu.

Dziękujemy za korzystanie z Bloga CAD23D.pl i zapewniamy, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.